Google je upgrade-ovao Gboard tastaturu sa bržim i pouzdanijim AI diktiranjem

Google ažurira svoju Gboard tastaturu na Pixel telefonima sa AI-povered offline diktiranjem. Ažuriranje znači da će korisnici moći diktirati e-poštu i tekstove brže i pouzdanije, kaže Google, ne brinući se da li su povezani na internet. „Zamislite da izlazite iz svoje zgrade i želite da pošaljete poruku nekome ko kaže „kasnim“, kaže Francoise Beaufais, istraživač u Google-ovoj grupi za prepoznavanje govora i mobilne uređaje. "Ovo je upravo trenutak u kojem nemate mogućnost povezivanja jer se krećete sa Wi-Fi mreže prema planu mobilne telefonije." Sa nadogradnjom na Gboard, Beaufais kaže, "taj problem više nije tu."

Ovo može zvučati kao trivijalan slučaj korišćenja, ali Beaufais tvrdi da će poboljšanja u prepoznavanju govora polako revolucionirati način na koji ćemo komunicirati sa našim mobilnim uređajima. Ona napominje da, iako se prepoznavanje govora posljednjih godina poboljšalo, to je još uvek nezrela tehnologija. To je kompjuterski intenzivno, što znači da većina sistema za prepoznavanje govora mora da šalje podatke preko interneta, a rezultat je diktat koji je spor i nepouzdan.