Galenika prva u Centralnoj i Istočnoj Evropi uvela najsavremeniji SAP softver

Domaća farmaceutska kompanija Galenika postala je prva kompanija u regionu centralne i istočne Evrope koja će svoje poslovne procese voditi u SAP S4HANA Cloud-u, najnovijem Enterprise Resource Planning (ERP) rešenju kompanije SAP, što je jedna od najznačajnijih vesti za ovu kompaniju od 1947. godine kada je postala četvrta farmaceutska kompanija na svetu koja se bavi proizvodnjom penicilina. Prema navodima kompanije SAP, o važnosti ove vesti za Galeniku govori i činjenica da je Galenika uvela ovo inovativno softversko rešenje za efikasno upravljanje svim poslovnim procesima pre kompanija u razvijenim zemaljama kao što su Austrija, Mađarska, Poljska, Češka ili Slovačka. Priprema i implementacija projekta trajali su devet meseci, a digitalizacija kompletnog poslovanja uključuje module kao što su računovodstvo, kontroling, prodaja i distribucija, upravljanje materijalima, planiranje i izvršenje proizvodnje. Ključna komparativna prednost ovog softvera u odnosu na prethodne je inovacija koja omogućava da se podaci iz svih navedenih sfera kompanijskog poslovanja nalaze na „cloudu“, što uz povećanu bezbednost, znatno ubrzava sve poslovne procese.

Pored ovoga, SAP S4HANA rešenje u „cloud- u“ omogućava brži povrat uloženih sredstava, povoljniju infrastrukturu, povećanu agilnost, pametniji ERP „cloud“, te lakše i pouzdanije upravljanje poslovnim procesima.