FON Hakaton - 16. i 23. mart, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Udruženje studenata informatike „FONIS” zajedno sa Istraživačko - razvojnim centrom Fakulteta organizacionih nauka, već šestu godinu zaredom, organizuje projekat „FON Hakaton”. Sam projekat se sastoji iz dva odvojena dela - „Tech Challenge-a” i „Hakatona”, a ima za cilj da podstakne mlade ljude da primene svoje znanje u rešavanju konkretnih primera iz poslovne prakse. „Tech Challenge“ je takmičenje koje okuplja kreatore inženjerskih rešenja i nove generacije inovatora u stvaranju konkretnog odgovora na zahtev krajnjeg korisnika. Osam najboljih timova, od po tri ili četiri člana, će tokom nedelju dana intenzivno razvijati predloge koji će predstavljati rešenja bazirana na modelu realnog problema. Takmičari zadatak dobijaju 16. marta, a prezentacija finalnih rešenja održaće se 23. marta u prostorijama Fakulteta organizacionih nauka. Na osnovu pobedničkog rešenja „Tech Challenge-a” formira se tema „Hakatona”.

Na „Hakatonu” mladi programeri imaju 24 sata da realizuju softversko rešenje. Ove godine „Hakaton” se održava 23. i 24. marta, a na njemu će učestvovati do 15 odabranih timova od po tri, odnosno četiri člana. Uz tehnologiju po izboru i pomoć stručnih mentora, timovi će razvijati najbolje rešenje i predstaviti ga stručnom žiriju. Učesnici na taj način stiču korisna iskustva koja će im biti od velikog značaja za napredak u karijeri i profesionalno usavršavanje.