Dell EMC Forum: Digitalna transformacija u Beogradu

Beograd, 28. novembar 2017. godine – Koliko je važna digitalna transformacija na lokalnom nivou i njen uticaj na preduzeća, kao i end-to- end rešenja koje Dell EMC nudi svojim korisnicima, bile su najvažnije teme Dell EMC Foruma održanog u beogradskom TC Stadion.

Dell

Dell EMC Forum je mesto na kom su top menadžeri i IT profesionalci imali jedinstvenu priliku da prošire perspektive i planiraju svoj način poslovanja koristeći nove tehnologije uz paradigme transformacije, usvajajući najbolje iz prakse za način rada prilagođenim za budućnost.

Kako je pokazao Indeks digitalne transformacije kompanije Dell, iako su menadžeri u velikoj meri svesni važnosti postavljanja digitalne strategije i mirne tranzicije ka modernim i inovativnim tehnologijama u cilju napredovanja prozivodnje i efikasnosti, mali broj njih zaista to i primenjuje. Od gotovo tri četvrtine donosioca odluka širom sveta koji veruju da digitalna transformacija treba da se širi u njihovim organizacijama, podaci pokazuju da se svega trećina obavezuje da primeni kritične digitalne poslovne karakteristike u poslovanju.

Dell

Uz to, 45 odsto kompanija na globalnom nivou ozbiljno je zabrinuto da bi njihov način poslovanja mogao zastariti u narednih tri do pet godina, a više od trećine rukovodioca (78 odsto) oseća se ugroženim zbog digitalnih start-up kompanija, ukazujući da su organizacijama i potrebna dodatna usmeravanja.