Ciljani napadi na radaru industrijskih organizacija

Svaka četvrta kompanija koja je učestvovala u istraživanju o bezbednosnim rizicima u IT sektoru pretrpela je neki vid sajbernapada. Zabrinjavajuće je i to što su jedan od najbrže rastućih pretnji za mnoštvo industrijskih organizacija u 2017. godini bili ciljani napadi. Kako bi se podigao nivo bezbednosti u 2018, neophodno je da se iz slepih uglova sajber bezbednosti uklone ciljani napadi, upozorava Karspersky Lab.

Imajući u vidu stabilni rast u složenosti i broju napada na industrijskom tržištu, posledice ignorisanja potreba sajber bezbednosti mogle bi biti pogubne. Od 962 kompanije koje su učestvovale u ispitivanju, 28 odsto se surelo sa sajber napadima u proteklih 12 meseci. To je 8 procentnih poena više nego prethodne godine, kada je samo 20 odsto tržišta iskusilo ciljane napade. Ovo potvrđuje predviđanja eksperata kompanije Karspersky o pojavi specifičnih programa koji ciljaju na slabe tačke industrijskih komponenata za automatizaciju u 2018-oj godini. Činjenica da je najopasniji tip incidenta uvećan za više od trećine, snažno ukazuje na to da sajber kriminalne grupe sve više pažnje posvećuju industrijskom sektoru.