Canon već 32 godine zaredom među pet kompanija sa najviše patenata u SAD, a 13 godina prvi među japanskim kompanijama

Beograd, 24. januar 2018 - Canon Inc. treći je na rang listi po broju patenata dodeljenih 2017. godine u SAD, pa je time postao jedina kompanija na svetu koja je već 32 godine zaredom među prvih pet, sudeći po najnovijem rangiranju preliminarnih patentnih rezultata, koje je objavio IFI CLAIMS Patent servis. Štaviše, Canon je ponovo rangiran kao prvi među japanskim kompanijama.

Canon

Canon aktivno promoviše globalizaciju svog poslovanja i ulaže veliki trud u dobijanje patenata izvan matične zemlje, pažljivo se držeći strategije za podnošenje patenata koja je u potrazi za patentima u ključnim zemljama i regionima, istovremeno uzimajući u obzir poslovnu strategiju, tehnologiju i trendove u proizvodima koji su jedinstveni za svaku lokaciju. Među njima su Sjedinjene Američke Države, sa brojnim tehnološkim kompanijama i velikim tržištem, posebno važne u pogledu širenja poslovanja i tehnoloških savezništava.

Canon posebno naglašava da njihova korporativna DNA daje veliki prioritet tehnologiji. U skladu sa rezultatima istraživanja i razvoja, kompanija aktivno promoviše sticanje prava na patente u skladu sa smernicama koje daje upravni deo Canon grupacije i tehnološkim trendovima, uz istovremeno pažljivo analiziranje pre podnošenja zahteva, kako bi se podigao kvalitet zahteva. Bliskom saradnjom između Canon-ovih divizija za tehnologiju i intelektualno vlasništvo, kompanija za cilj ima unapređenje svojih tehnoloških mogućnosti, uz dodatno unapređenje u području zaštite intelektualnih prava.