Canon pojačava i kompletira svoju nagrađivanu treću generaciju, 3. izdanje imageRUNNER ADVANCE portfolija

Canon Europe, svetski lider u grafičkim rešenjima, najavio je puštanje prodaju uređaja imageRUNNER ADVANCE C475, A4 kolornog štampača zasnovanog na sve-u-jednom kertridžu. Novi uređaj osnažuje našu nagrađivanu 1 treću generaciju, 3. izdanje portfolija uz kolornu ponudu visoke brzine. Takođe najavljujemo unapređenja uređaja imageRUNNER ADVANCE 525, 615 i 715 koja učvršćuju našu postojeću ponudu uređaja sa kertridžima pružajući znatna unapređenja produktivnosti, upotrebljivosti i bezbednosti. Kompletirajući liniju uređaja našeg 3. izdanja, ovi uređaji takođe iskorišćavaju prednosti najnovijih tehnologija Unified Firmware Platform, uniFLOW Online Express i unapređenih bezbednosnih akreditiva. Ova najnovija unapređenja su jednostavna prednost ako vaše poslovanje teži optimizaciji toka posla i povećanju produktivnosti. U industrijama koje uobičajeno imaju velike obime posla, kao što je pravo, arhitektura i finansije, svoje poslovanje možete da ubrzate pomoću ovog portfolija visokih performansi - dobićete brzu, kvalitetnu kolornu štampu koju biste očekivali od naše postojeće A3 MFP linije proizvoda uz kompaktnije dimenzije i manju investiciju.

Blisko sarađujući sa našim klijentima, mi stalno unapređujemo imageRUNNER ADVANCE platformu kako bismo ispunili potrebe tržišta i maksimizovali vreme dostupnosti. Sistem sve-u-jednom kertridža za ove uređaje čini zamenu tonera brzom, jednostavnom i bez otpada zahvaljujući automatskom mehanizmu za namotavanje. Korisnici takođe mogu da pristupe brzim ‘kako da’ video snimku na početnom ekranu za dodatno pojednostavljivanje.